• Podnikateľské a organizačné poradenstvo

  Manažérske služby
  Reštrukturalizácia
  Audity činností

  viac_info
 • Marketingové, reklamné a propagačné služby

  Prieskumy
  Promo akcie
  Eventy

  viac_info
 • Obchodné činnosti


  IT a kancelárska technika
  Druhotné suroviny

  viac_info
 • Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadom

  Poradenstvo
  Posudky
  Štúdie
  Nakladanie s odpadom

  viac_info
 • Vypracovávanie a príprava projektov a žiadostí k účelovým dotáciám

  Projekty na Recyklačný fond
  Projekty k štrukturálnym fondom

  viac_info
 • Poradenstvo, služby a školenia v oblasti systémov riadenia kvality

  ISO radu 9000
  ISO radu 14000
  ISO radu 18000
  EMAS

  viac_info
© Copyright 2012 JeeM s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 • 02.11.2015
  Zmena sídla viac...

  01.06.2014
  Zmena sídla viac...

  03.08.2009
  Založenie spoločnosti SLOVMAS, a.s. viac...

  JeeM s.r.o.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.: +421 (02) 64 53 01 11
  Fax: +421 (02) 64 53 01 12
  E-mail: jeem@jeem.sk