• O nás

  Profil spoločnosti
  Firma JeeM s.r.o. je profesionálna, moderná a dynamická spoločnosť, založená v roku 2004. Svojim klientom ponúka balík služieb v oblasti podnikového manažmentu, marketingu a životného prostredia, ktorý zahŕňa prieskum trhu, zber, triedenie a analýzu informácií, návrh systémových riešení, vypracovanie a realizáciu daného projektu.
  Ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne s maximálnym ohľadom na jeho požiadavky, ktoré plníme tak, aby konečný výsledok našej spoločnej práce zodpovedal jeho predstavám. Náš klient je dôležitým členom nášho tímu, je pravidelne informovaný o všetkých krokoch na danom projekte a má možnosť kedykoľvek vysloviť svoje pripomienky a nové návrhy.
  Pracovníci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti a odborné vedomosti, ktoré sú zárukou poskytovania profesionálnych služieb na najvyššej úrovni. Tímová práca, neustále vzdelávanie našich zamestnancov a ich lojalita k firme, etické princípy, ktoré uznávame, sú samozrejmosťou v komunikácii s našimi klientmi a všetkými záujmovými skupinami.

  Naše hodnoty
  Etika podnikania je základným kameňom našej podnikateľskej činnosti.

   • Profesionalita a čestnosť
   • vo vzťahu ku všetkým našim záujmovým skupinám. Neustálym vzdelávaním našich zamestnancov poskytujeme svojim klientom najnovšie, odborné a pravdivé informácie.
   • Vzájomná dôvera a loajalitamedzi našou spoločnosťou, klientmi a zamestnancami je zárukou vytvárania a udržiavania priateľských a otvorených vzťahov. Všetky informácie poskytnuté nám klientom sú súčasťou obchodného tajomstva i po ukončení vzájomnej spolupráce.
   • Zodpovednosť za ekológiu a prírodné bohatstvo Slovenska. Pri všetkých našich aktivitách dôsledne dodržiavame všetky normy, predpisy a zákony Slovenskej republiky.

  Naše poslanie

   • Odbornými a efektívnymi riešeniami realizujeme požiadavky našich klientov v oblasti moderného manažmentu podniku, so zreteľom na využívanie najnovších informačných technológii, metód a poznatkov.
   • Službami, ktoré poskytujeme našim klientom v podobe úspešne vypracovaných a v praxi zrealizovaných projektov vo všetkých oblastiach ochrany životného prostredia, sa spolupodieľame na ochrane prírodného bohatstva Slovenska pre súčasné a budúce generácie.
   • Aplikáciou kvalitných, moderných postupov a metód pri všetkých činnostiach, posúvame našich klientov na prvé miesto medzi ich konkurenciou.

  Naša vízia

   • Naďalej budeme profesionálna a stabilná firma, poskytujúca kvalitne služby.
   • Naše služby budeme poskytovať na základe dlhodobého partnerstva a dôvery.
   • Budeme „domácim lekárom“ pre našich klientov, ktorým budeme pomáhať čo najúčinnejšie riešiť ich potreby a požiadavky.Kvalitnou prácou budeme prispievať k úspechu našich klientov.
© Copyright 2012 JeeM s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 • 03.08.2009
  Založenie spoločnosti SLOVMAS, a.s. viac...

  02.11.2015
  Zmena sídla viac...

  01.06.2014
  Zmena sídla viac...