• Aktuality

  01.06.2014

  S účinnosťou od 01.06.2014 sa zmenilo sídlo spoločnosti z adresy: Homolova 12, 841 02 Bratislava na novú adresu: Budatínska 73, 851 06 Bratislava. Všetky ostatné údaje a kontakty ostávajú bez zmeny.


© Copyright 2012 JeeM s.r.o. Všetky práva vyhradené
 • 02.11.2015
  Zmena sídla viac...

  01.06.2014
  Zmena sídla viac...

  03.08.2009
  Založenie spoločnosti SLOVMAS, a.s. viac...

  JeeM s.r.o.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.: +421 (02) 64 53 01 11
  Fax: +421 (02) 64 53 01 12
  E-mail: jeem@jeem.sk