• Kontakty

  Základné údaje o spoločnosti a kontakty:

   

  Kontakt:

  Ing. Jiří Mikulenka riaditeľ mikulenka@jeem.sk  

   

   

  Všeobecný kontakt:

  Poštová adresa: Na paši 4, 821 02 Bratislava
  Telefón: +421 (0)2 6453 0111
  Fax: +421 (0)2 6453 0112
  E-mail: jeem@jeem.sk

   

   

   

    

  Základné údaje:

  Názov spoločnosti: JeeM s.r.o.
  Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava
  Poštová adresa - adresa pracoviska: Na paši 4, 821 02 Bratislava
  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 33268/B
  Konateľ: Ing. Jiří Mikulenka
  Prokúra: Bc. Radana Mikulenková; Boris Mikulenka
  IČO: 35901497
  DIČ: 2021879321
  IČ DPH: SK2021879321
  Banka; BIC (SWIFT) kód: ČSOB a.s.; CEKOSKBX
  Účet; IBAN 4017836769/7500; SK10 7500 0000 0040 1783 6769

   

  Lokalizácia (mapa):

  Vchod pre autá:

  Vchod pre autá

   

  Súradnice: N 48 º09’41.19‘‘ E 17 º08’42.42’’

   

  Vchod pre peších:

  Vchod pre peších

   

  Súradnice: N 48 º09’37.91‘‘ E 17 º08’38.49

© Copyright 2012 JeeM s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 • 03.08.2009
  Založenie spoločnosti SLOVMAS, a.s. viac...

  02.11.2015
  Zmena sídla viac...

  01.06.2014
  Zmena sídla viac...